ਕਸ਼ੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਘੋਲਕ ਵਿੱਚੋ ਸ਼ੁੱਧ ਘੋਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੋ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰਲ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਕਸ਼ੀਦਣ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਸ਼ੀਦਣਾ, ਭਾਫ਼ ਕਸ਼ੀਦਣਾ, ਖਲਾਅ ਕਸ਼ੀਦਣਾ, ਕਣਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦਣਾ ਆਦਿ।[1]

ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਣ: 1: ਬਰਨਰ 2: ਫਲਾਸਕ 3: ਖੜਵਾ ਸਿਰਾ4: ਥਰਮਾਮੀਟਰ5: ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 6: ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ7: ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ 8: ਫਲਾਸਕ9: ਗੈਸ ਅੰਦਰ 10: ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ 11: ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 12: ਤਾਪ ਦਾ ਚਾਲਕ 13: ਤਾਪ ਪਲੇਟ 14: ਗਰਮ ਟੱਬ15: ਹਲਾਉ 16: ਠੰਡਾ ਟੱਬ

ਲਾਭ ਸੋਧੋ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Harwood, Laurence M.; Moody, Christopher J. (1989). Experimental organic chemistry: Principles and Practice (Illustrated ed.). Oxford: Blackwell Scientific Publications. pp. 141–143. ISBN 978-0-632-02017-1. {{cite book}}: Invalid |ref=harv (help)