ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਕਾਨਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ।