ਕਾਮਦੇਵ (कामदेव) ਮਾਨਵੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਕਾਮਦੇਵ
ਦੇਵਨਾਗਰੀकामदेव

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Kāṇe, Pāṇḍuraṅga VāMana; Institute, Bhandarkar Oriental Research (1958). History of Dharmaśāstra.