ਇਹ ਅਲਬਾਨਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ।

ਕਾਵਾਜੇ ਜ਼ਿਲਾ
Rrethi i Kavajës
ਜ਼ਿਲਾ
ਅਲਬੇਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਦੇਸ਼ ਅਲਬੇਨੀਆ
ਕਾਉਂਟੀਤੀਰਾਨਾ ਕਾਉਂਟੀ
ਰਾਜਧਾਨੀਕਾਵਾਜੇ