ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1]

ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Dyer 2007, p. 1: "The word 'farmer' was originally used to describe a tenant paying a leasehold rent (a farm), often for holding a lord's manorial demesne. The use of the word was eventually extended to mean any tenant or owner of a large holding, though when Gregory King estimated that there were 150,000 farmers in the late seventeenth century he evidently defined them by their tenures, as freeholders were counted separately."