ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ[1] ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan.