ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਤਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;[1][2] ਪਰ ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[3]

Vincent's Chair by Vincent van Gogh

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Chair". The Free Dictionary By Farlex. Retrieved 2012-05-13. 
  2. "Chair". Dictionary.com. Retrieved 2012-05-13. 
  3. "3 Legs Good; 4 Legs Bad". dirtcandynyc. Retrieved 2012-05-13.