ਕੋਰਨਿਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਸਾਈਬਲੇ ਹਾਲ

ਕੋਰਨਿਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ (The College of Architecture, Art, and Planning), ਕੋਰਨਿਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1871 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਰਲਸ ਬੇਬਕੋਕ ਸਨ।