ਕੋਰਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂ

ਕੋਰਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂ ਰਾਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਵੀਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕੋਰਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਬਾਦ ਤਪਤ-ਖੰਡੀ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਾ-ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਬਾਦ ਟਾਪੂ ਵਿਲਿਸ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਰਕਬਾ 780,000 ਕਿ.ਮੀ.2 ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ:Coral Sea।slands.png
ਕੋਰਲ ਸਾਗਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਕੋਰਲ ਸਾਗਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ