ਕੋਰੋ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕੋਰੋ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਤੀ ਲੇਵੂ ਟਾਪੂ, ਫ਼ਿਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲਾਊ ਟਾਪੂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਟਾਪੂ-ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਕੋਰੋ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋ ਟਾਪੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਫ਼ਿਜੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਰੋ ਟਾਪੂ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ