ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਸ (ਡਾਇਆਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਗੋਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਇਸ ਖਗੋਲੀ ਗੋਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਗੋਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਗੋਲੀ ਧਰੁਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਖਗੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਖਗੋਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਠੀਕ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਖਗੋਲੀ ਗੋਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਰਦ - ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕੇਂਦਰੀ (ਕਾਨਸੈਂਟਰਿਕ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਗੋਲੀ ਮਧ ਰੇਖਾ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਰਧ - ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਹੈ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ