"ਪਰਾਜਨੋਵ: ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਪਰਿੰਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Parajanov: The Last Spring" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Parajanov: The Last Spring" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
("Parajanov: The Last Spring" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
* [http://www.parajanov.com/lastspring.html ਪੈਰਾਜਨੋਵ.ਕਾੱਮ]
* P
* [[imdbtitle:0293496|Parajanov: The Last Spring]] [[:en:IMDb|IMDb]]
* [http://www.hollywoodreporter.com/news/francis-ford-coppola-system-of-down-parajanov-vartanov-institute-833184 ਪੈਰਾਜਾਨੋਵ ਬਾਰੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫੋਰਡ ਕੋਪੋਲਾ: ਆਖਰੀ ਬਸੰਤ]
* [https://www.youtube.com/parajanovtv#p/a/u/0/-hE1qjns098 ਪਰਾਜਨੋਵ ਤੇ ਚੈਨਲ 1 ਮਾਸਕੋ: ਆਖਰੀ ਬਸੰਤ]