"ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

 
===   ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਕ ===
  ''ਜ਼ੈਕ ਦੈਰਿਦਾ , ਗਿੱਲਸ ਦੇਲਿਊਜ਼ੇ, ਜੂਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਤੀਵਾ,ਬਟਲਰ, ਜੀਨ ਬਾਉਡ ਰਿਲਾਰਡ''
  ''ਜ਼ੈਕ ਦੈਰਿਦਾ ,ਗਿਰਿਆ ਦਲੇਉਜੇ,ਜੀਨ ਬੇਦੀਲਾ,ਜੀਨ ਲੈਕਲ, ਬਟਲਰ''<ref>{{Cite web|url=https://m.youtube.com/watch?v=Pvpadn9D7LY|title=Uttar sanrachanavad|last=Sanrachanavad|first=Uttar|date=9 jan.2018|website=|publisher=Vidya-mitra|access-date=}}</ref>
 
  ''ਜ਼ੈਕ ਦੈਰਿਦਾ ,ਗਿਰਿਆ ਦਲੇਉਜੇ,ਜੀਨ ਬੇਦੀਲਾਬਾਉਦਰਿੱਲਾਰਦ ,ਜੀਨ ਲੈਕਲ,ਜੂਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਤੀਵਾ, ਬਟਲਰ''<ref>{{Cite web|url=https://m.youtube.com/watch?v=Pvpadn9D7LY|title=Uttar sanrachanavad|last=Sanrachanavad|first=Uttar|date=9 jan.2018|website=|publisher=Vidya-mitra|access-date=}}</ref>
 
== ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ==