ਗੁਲਾਬ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਗੁਲਾਬ is available in 146 other languages.

ਗੁਲਾਬ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਬੋਲੀਆਂ