ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ (1919 - 1924) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ