ਖ਼ੁਰਾਕ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਪਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[1] ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲ਼ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਸੋਧੋ

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕਸੋਧੋ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ਼ ਬੱਚਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[2]

ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਤੱਤਸੋਧੋ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. noun, def 1 – askoxford.com
  2. ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ. "ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ : ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ.