ਗ਼ਜ਼ਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 5,15,556 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ