ਗੋਥਿਕ ਕਲਾ (Gothic art) 12 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਰੋਮਾਂਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਐਲਪਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 12 ਵੀਂ ਤੋਂ 15 ਵੀਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਨੇਜ਼ੈਂਸੀ ਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬੁੱਤ ਗੌਤਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਚਾਰਲਸ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ, 1145 ਈ.)