ਚਕੋਤਰਾ:

ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੀ ਲਿਖਤਸੋਧੋ

ਚਕੋਤਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੈਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਬੂ ਜਾਤੀ ਚੋ ਹੈ |ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਗੈਲਰੀਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ