ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੇਂਟ, ਪਿਗਮੈਂਟ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ

ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ।[1] ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਤਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਚਾਕੂ, ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਔਜਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "Paint[1] - Definition". Merriam-webster.com. 2012-08-31. Retrieved 2014-03-13.