ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)

ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ (ਬੰਗਾਲੀ: যমুনা নদী) ਇੱਛਾਮਤੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਹੈ।

ਜਮਨਾ
ਦਰਿਆ
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ
ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
Districts ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਣੇ, ਨਾਦੀਆ
ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਰਿਨਘਾਟ ਫਾਰਮ
ਸਰੋਤ
 - ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਨਘਾਟ, ਨਾਦੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਭਾਰਤ
ਦਹਾਨਾ ਇੱਛਾਮਤੀ ਦਰਿਆ
 - ਸਥਿਤੀ ਚਾਰਘਾਟ, ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਣੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਭਾਰਤ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ