ਜਰਮਨਿਕ ਲੋਕ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਟੋਨੀਕ, ਸਿਏਬੀਅਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਥਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੈਟੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਉਹ ਜਰਮਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਰੋਮਨ ਆਇਰਨ ਏਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋ-ਜੌਰਨੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨਿਕ ਥਿੰਗ (ਗਵਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ), 193 ਸੀਸੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁਸ ਅਰਲੇਲੀਅਸ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

"ਜਰਮਨਿਕ" ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ, ਅਪਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਰਮਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਜਰਮਨਿਕ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਲਕਸਮਬਰਗ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ, ਅਲਸੈਸੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਟਿਕ ਗੌਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਵਸਿਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਲੇਖਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਜਰਮਨਿਕ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ-ਜਰਮਨਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਟੋਬਰਗ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਰੁਸਸੀ ਮੁਖੀਆ ਅਰਮੀਨੀਅਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਰਮਨਿਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਰੋਮੀ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸਲੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਗਨ ਜਰਮਨਿਆ ਤੋਂ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਫਰੀਕਨ, ਆਸਟ੍ਰੀਅਨਜ਼, ਡੈਨੇਸ, ਡਚ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੂ ਆਇਲੈਂਡਰਜ਼, ਫਲੇਮਿਸ਼, ਫ੍ਰੀਸੀਅਨਜ਼, ਜਰਮਨਸ, ਆਈਸਲੈਂਡਰਜ਼, ਆਈਰਿਸ਼, ਸਕੌਟਸ, ਲਕਬਰਬਰਸ, ਮੈਂਕਸ, ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ, ਅਤੇ ਸਵੀਡਨਜ਼। .

ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੋਧੋ

 
ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮਨਿਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਥਿਊਰੀ:
     North Germanic      North Sea Germanic (Ingvaeonic)      Weser-Rhine Germanic, (Istvaeonic)      Elbe Germanic (Irminonic)      East Germanic

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਮਪੋਨਿਅਸ ਮੇਲਾ, ਪਲੀਨੀ ਏਲਡਰ ਅਤੇ ਟੈਸੀਟਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਰਮਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਸੀਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵੇਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਮਨਸ, ਲੈਂਗਬੋੜਡੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਯੂਗਨੀ, ਐਵੀਨੀਸ, ਐਂਗਲੀ, ਵਰਿਨੀ, ਈਉਦਸ, ਸੁਅਰਡੋਨਸ ਅਤੇ ਨੂਓਥੋਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।[1]

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਲੀਨੀ, ਐਲਡਰ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੌੜਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ[2], ਨਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੰਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਬਸਤਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ:

ਰਿਮੋਟ ਵਾਰੀਨੀ ਟਾਇਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰਲੇ ਟੈਸੀਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਏਬਿਕ ਜਾਂ ਹਰਮੋਨੀਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਵੰਦਾਲਿਕ ਜਾਂ ਗੋਥਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪਲੀਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਖਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਨੋਟਸ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ