ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ।

Zee TV
CountryIndia
HeadquartersMumbai, Maharashtra
Programming
Language(s)Hindi
Ownership
OwnerZee Entertainment Enterprises
Parent: (Essel Group)