ਜੇਕਸਨਵਿਲ ਜੇਗੁਆਰਜ਼ (Jacksonville Jaguars) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਕਸਨਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਏਨ ਏਫ ਏਲ (NFL) ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।

{{{1}}}