ਜੋਤੀ ਜੋਤ (ਅਰਥ: ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ), ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ (ਮੌਤ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। [1] [2] [3] ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਹੈ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [4] [5] ), ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਮਰ ਹੈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Singh, Nikky-Guninder Kaur. "The Sikh Bridal Symbol: An Epiphany of Interconnections." Journal of Feminist Studies in Religion 8.2 (1992): 41-64.
  2. Fenech, Louis E. "Martyrdom and the execution of Guru Arjan in early Sikh sources." Journal of the American Oriental Society (2001): 20-31.
  3. Cassio, Francesca, and Nirinjan Kaur Khalsa-Baker. "Singing Dharam: Sonic Transmission of Knowledge in the Sikh Path." Beacons of Dharma: Spiritual Exemplars for the Modern Age (2019): 271.
  4. Jacobsen, Knut A. "Sikhism." (2017): 139-142.
  5. Virk, Hardev Singh. "Sikh Religion and Islam: Interfaith Dialogue."