ਜੋਰਜ ਦੇ ਲਾ ਲਾਤੂਰ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਮਾਰਚ 1593 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ 30 ਜਨਵਰੀ 1652 ਵਿੱਚ ਹੋਈ| ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੇਂਟਰ ਸੀ |

The Penitent Magdalene, 1625-1650, Wrightsman Collection

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ