ਟੀਚਾ

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਲੁੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨ-ਚਾਹਿਆ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਿੱਟਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀਚਾ ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅੰਤਮ ਹੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਸਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋ ਸੋਧੋ

  • Mager, Robert Frank (1997) [1972]. Goal analysis: how to clarify your goals so you can actually achieve them (3rd ed.). Atlanta, GA: Center for Effective Performance. ISBN 1879618044. OCLC 37435274.
  • Moskowitz, Gordon B; Grant-Halvorson, Heidi, eds. (2009). The psychology of goals. New York: Guilford Press. ISBN 9781606230299. OCLC 234434698.