ਟੈਂਕ (Tank) ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਵਚ ਵਾਲਾ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਦਾ ਖੋਜੀ ਸਵਿੰਟਨ ਸੀ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[1]

Cutaway of an M4A4 Sherman tank, the primary tank used by the United States and a number of the other western allies during the Second World War.

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. von Senger and Etterlin (1960), The World's Armored Fighting Vehicles, p.9.