ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਲਾਨ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Nunn, W.H. (1952). "Nationwide Numbering Plan". Bell System Technical Journal. 31 (5): 851.