ਟ੍ਰੈਂਟ ਨਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਟ੍ਰੈਂਟ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਝਰਨੇ ਪਾਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹਓਈ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ