ਡਾਇਨਾ (ਮਿਥਿਹਾਸ) Diana (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: ਡਾਇਨਾ, ਲਾਤੀਨੀ: Diana ਦਿਆਨਾ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੰਗਲ,ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The Diana of Versailles, a 2nd-century Roman version in the Greek tradition of iconography

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ