ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1] 

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ

ਸੂਚਨਾਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ