ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤਸੋਧੋ

 • ਨਿਰਾਸ਼ਾ (ਮਨੋਦਸ਼ਾ), ਘੱਟ ਮੂਡ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
 • ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਵ ਵਿਕਾਰ।
  • ਦਾਈਥੀਓਮੀਆ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

 •  ਉਦਾਸੀ (ਕਾਇਨੀਸੋਲੋਜੀ), ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਐਨੋਟਾਮੌਮਿਕ ਟਰਮ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
 • ਉਦਾਸੀ (ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ), ਜੈਵਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
 • ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਉਦਾਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

 • ਉਦਾਸੀ (ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ), ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਸੀ।
 • ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ (ਮੌਸਮ), ਘੱਟ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਸੋਧੋ

 • ਉਦਾਸੀ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ), ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ (ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ), ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ।
  • ਮਹਾਨ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਲੰਮੀ ਉਦਾਸੀ, 1873-96 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।