ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।[1]

Modern copy of the Diskophoros, attributed to Alkamenes

Notes and referencesਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ