ਢਿਲਕ (ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ)

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਢਿਲਕ ਜਾਂ ਢਲਣਯੋਗਤਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਉਹਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਾ-ਉਲਟਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।[1][2] ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੇ ਠੋਸ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਹਣਾ ਉਹਦੀ ਢਿਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਚਕਵੇਂ ਤੋਂ ਢਿਲਕਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਲੋਹ ਰਲ਼ਵੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਉਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦਬਾਅ-ਤਣਾਅ ਵਕਰ। (ਦਬਾਅ () ਨੂੰ ਤਣਾਅ () ਦਾ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।)
ਘਾੜਤੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਮ ਦਬਾਅ-ਤਣਾਅ ਮੋੜ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

 1. J. Lubliner, 2008, Plasticity theory, Dover, ISBN 0-486-46290-0, ISBN 978-0-486-46290-5.
 2. Bigoni, D. Nonlinear Solid Mechanics: Bifurcation Theory and Material Instability. Cambridge University Press, 2012 . ISBN 9781107025417.

ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋਸੋਧੋ

 • R. Hill, The Mathematical Theory of Plasticity, Oxford University Press (1998).
 • Jacob Lubliner, Plasticity Theory, Macmillan Publishing, New York (1990).
 • L. M. Kachanov, Fundamentals of the Theory of Plasticity, Dover Books.
 • A.S. Khan and S. Huang, Continuum Theory of Plasticity, Wiley (1995).
 • J. C. Simo, T. J. Hughes, Computational Inelasticity, Springer.
 • M. F. Ashby. Plastic Deformation of Cellular Materials. Encyclopedia of Materials: Science and Technology, Elsevier, Oxford, 2001, Pages 7068-7071.
 • Van Vliet, K. J., 3.032 Mechanical Behavior of Materials, MIT (2006)
 • International Journal of Plasticity, Elsevier Science.
 • S. P. Timoshenko, History of Strength of Materials, New York, Toronto, London, McGraw-Hill Book Company,Inc., 1953.
 • Han W and Reddy BD, Plasticity: Mathematical Theory and Numerical Analysis. 2nd edition, Springer, New York (2013).