ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ।

ਤਾਤੇਵ ਅਬਰਾਹਾਮਿਆਨ

{{{1}}}