ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।[1][2]ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਲਾਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[3]

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. R|Encyclopaedia Britannica|quote1=dictatorship, form of government in which one person or a small group possesses absolute power without effective constitutional limitations.
  2. Margaret Power (2008). "Dictatorship and Single-Party States". In Bonnie G. Smith (ed.). The Oxford Encyclopedia of Women in World History: 4 Volume Set. Oxford University Press. pp. 1–. ISBN 978-0-19-514890-9. Retrieved 14 December 2013.
  3. [1], Plinio Correa de Oliveira, Revolution and Counter-Revolution,(York, PA: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 1993), pp. 20-23.