ਅਲਬਾਨੀਆ ਬਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਏ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਘਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਬਲਕਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਹਿਰਾ ਐਡ ਰੀਆ ਟੁੱਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਅ ਏ।

ਤੀਰਾਨਾ
Rrethi i Tiranës
ਅਲਬੇਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਅਲਬੇਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਦੇਸ਼ਫਰਮਾ:Country data ਅਲਬੇਨੀਆ
ਕਾਉਂਟੀਤੀਰਾਨਾ ਕਾਉਂਟੀ
ਰਾਜਧਾਨੀਤੀਰਾਨਾ

ਅਲਬਾਨੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਅਤੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਲਬਾਨਵੀ ਬੋਲੀ ਚ ਚਾਰਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਫ਼ੀਕਤੋਰਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਫ਼ੇਕਚਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਚ 2 ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਲੇ ਨੇਂ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੰਡ 1938ਈ. ਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏ ਉਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ।