ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆਸ਼ਿਕੀ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਮਿਥੂਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

"ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ"
Song by ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਸ਼ਾਹਿੰਦੀ
Composer(s)ਮਿਥੂਨ