ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ "[ਸੰਗਮ]" ਹੈ। ਸੰਗਮ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ

ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਅਲਾਹਾਬਾਦਸੋਧੋ

 
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ