ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ: त्रेता युग) ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ