ਦਸ਼ਰਥ ਮੌਰੀਆ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਮੌਰੀਆ ਸਮਰਾਟ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਮੌਤ 224 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਸੋਧੋ

ਦਸ਼ਰਥ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ।[1] ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ, ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[2] ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਯਸ਼ਸ (ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਯਸ਼ਸ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਰਸ ਕੁਨਾਲਾ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਨਾਮ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. Asha Vishnu; Material Life of Northern India: Based on an Archaeological Study, 3rd Century B.C. to 1st Century B.C. Mittal Publications. 1993. ISBN 978-8170994107. pg 3.
  2. Sailendra Nath Sen; Ancient Indian History And Civilization. New Age International. 1999. ISBN 978-8122411980. pg 152-154.