ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਹੈ - ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ। ਦਿਗੰਬਰ = ਦਿਸ਼ਾ + ਅੰਬਰ ਅਰਥਾਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹਨ। ਦਿਗੰਬਰ ਮੁਨੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਡਗਾਹਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪਿਛੀ ਕਮੰਡਲੁ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਗੋਮਟੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹੂਬਲੀ (ਸ਼੍ਰਵਣਬੇਲਗੋਲ ਮੇਂ)

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ