ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। [1]

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "The Constitution (seventy-fourth Amendment) Act, 1992". India Code Legislative Department. Ministry of Law and Justice. Retrieved 28 September 2015.

ਫਰਮਾ:Local government in India