ਇਹ ਚੀਨ (ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਔਫ਼ ਚਾਈਨਾ) ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ |

ਭੂਗੋਲ ਸੋਧੋ

 
ਚੀਨ (ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਆਬਾਦੀ ਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ