ਨੁਆਕਚੋਤ

ਮਾਰੀਟੇਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਨੁਆਕਚੋਤ (ਅਰਬੀ: نواكشوطਜਾਂ انواكشوط‎ (ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਬਰ "ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ", ਨਵਾਕਸੁਤ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ)) ਮਾਰੀਟੇਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਨੁਆਕਚੋਤ