ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਬ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:Ethernet hub) ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।[1]

ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਬ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. IEEE 802.3-2012 Clause 9.1