ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਪਟੂਨੀਆ

ਪਟੂਨੀਆ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਟੂਨੀਆ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ