ਪਦਮਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਮੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੌਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਧਿਕਮਾਸ ਜਾਂ ਮਲਮਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 26 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰੂਸ਼ੋੱਤਮ ਮਹੀਨਾ[1] ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਮਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ।

ਪਦਮਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
ਕਿਸਮਹਿੰਦੂ

ਕਥਾਸੋਧੋ

ਪਦਮਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਵਿਧੀਪੂਰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੱਗਾਂ, ਵਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਪਸਚਰਿਆ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. ਡਾ. ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ (2010). ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼. ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਦਿੱਲੀ. p. 1667. ISBN 81-7116-164-2.