ਭਾਲੂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਪਾਂਡਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਹੁਣ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।

Ailuropoda melanoleuca (Panda géant) - 444.jpg